Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 58, khoa Đào tạo quốc tế, khoa Cơ khí và khoa KT xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 58, khoa Đào tạo quốc tế, khoa Cơ khí và khoa KT xây dựng

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 58, khoa Đào tạo quốc tế, khoa Cơ khí và khoa KT xây dựng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2017 -2018 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 58, khoa Đào tạo Quốc tế; khoa Chơ khí và khoa Kỹ thuật xây dựng: Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Bảng tin của Khoa GDQP; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường. Trân trọng !

Danh mục: