Thông tin luận án tiến sĩ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải
<

Thông tin luận án tiến sĩ

Thông tin luận án tiến sĩ

Nghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt
Đính kèm: 
Các giải pháp phát triển bền vững vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu lớp mặt cầu bằng bê tông tính năng siêu cao gia cường cốt sợi thép (UHPFRC) trên bản thép trực hướng
Đính kèm: 
Hoàn thiện hệ thống đảm bảo hoạt động bay ở Việt Nam
Đính kèm: 
Xác định các tham số trong bài toán chẩn đoán kết cấu bằng phương pháp động để cải tiến công tác quản lý công trình cầu
Đính kèm: 
Nghiên cứu ứng dụng BTXM tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu ứng dụng BTXM tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 
Nghiên cứu giải pháp chống cát chảy trong xây dựng công trình đường ô tô tại khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
Đính kèm: 
Nghiên cứu một số thông số đặc trưng đánh giá chất lượng khai thác mặt đường BTXM đường ô tô bằng phương pháp không phá hủy ở Việt Nam.
Đính kèm: 
Nghiên cứu đánh giá doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt Nam
Đính kèm: 

Trang