Bạn đang ở đây

Bộ môn Kinh tế xây dựng

BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
 

    

        Địa chỉ: Phòng 507- 508, nhà A6 Trường Đại học GTVT
        Điện thoại: (04) 37664026
        Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Quỳnh Sang

        Bộ môn Kinh tế xây dựng được thành lập năm 1965; có nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bộ môn hiên đang quản lý 02 chuyên ngành đào tạo bậc đại học ( Kinh tế xây dựng, Kinh tế và quản lý khai thác các công trình cầu- đường), 02 ngành đào tạo Sau đại học ( Thạc sỹ Kinh tế xây dựng, Tiến sỹ Kinh tế xây dựng).
        Đội ngũ của Bộ môn gồm 20 Giảng viên, trong đó 01 GS-TSKH, 02 PGS- TS,   02 TS, 12 Thạc sỹ, 03 Kỹ sư ( có 02 đang NCS), 10 Đảng viên.

        Bộ môn đã tổ chức đào tạo trong gần 50 năm được hàng ngàn Kỹ sư Kinh tế xây dựng, nhiều Thạc sỹ và Tiến sỹ. Hiện đang có nhiều NCS thuộc Bộ môn quản lý.
        Bộ môn cũng đã và đang thực hiện nhiều đề tài NCKH các cấp với chất lượng tốt, biên soạn nhiều giáo trình,  nhiều tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế trong ngành GTVT.
        Do có những thành tích trong đào tạo và NCKH, Bộ môn đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Giao thông vận tải.