Bạn đang ở đây

Bộ môn Khoa học máy tính

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

        Địa chỉ: Nhà B3 - Trường Đại học Giao thông Vận tải
        Điện thoại: (04) 7664680
        Trưởng Bộ môn: TS Nguyễn Văn Long

        Bộ môn Khoa học máy tính ra đời cùng với sự ra đời của Khoa CNTT ( tháng 10/ 2003). Bộ môn đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học: Giải tích số, Toán rời rạc, Nhập môn Logic, Đồ hoạ máy tính, Phân tích thiết kế thuật toán, Mô phỏng và ứng dụng, Toán tối ưu, Chương trình dịch, An toàn và bảo mật thông tin. Các môn học được giảng dạy với định hướng ứng dụng cao.
        Đội ngũ Giảng viên của Bộ môn hiện có 09 người, trong đó có 03 Tiến sỹ, 05 Thạc sỹ. Bộ môn đang tích cực chuẩn bị bà giảng điện tử, bài tập thực hành… và thiết kế chương trình theo học chế tín chỉ.
        Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, các Giảng viên trong Bộ môn còn tích cực tham gia NCKH trong lĩnh vực mà Bộ môn phụ trách.